Proclaimer

De informatie op deze website wordt verzorgd en onderhouden onder verantwoordelijkheid van het Team Communicatie/webteam, afdeling Bedrijfsvoering van de gemeente Purmerend. Komt u iets tegen dat verouderd, voor u niet toegankelijk of incorrect is, dan kunt u dit melden.

De gemeente streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Wij streven naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Informatie over de gemeente Purmerend, gemeentelijk beleid en gemeentelijke producten en diensten vindt u op deze website.

Alle informatie die u ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk volgens onze privacy verklaring.

De gemeente Purmerend streeft ernaar om e-mailberichten, die bij het centrale e-mailadres info@purmerend.nl binnenkomen, zo snel mogelijk te beantwoorden.

Binnen de website wordt verwezen naar niet-commerciele instellingen die van maatschappelijk belang zijn en waarvan de doelstellingen niet strijdig zijn met de wet en/of goede zeden en naar bedrijven die zich met nutsvoorzieningen (gas, licht, water, kabel e.d.) bezighouden, een uitvoerende taak verrichten op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling en portals (verzamelpagina's). De gemeente Purmerend is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

De gemeente Purmerend heeft het recht zonder opgave van redenen opname te weigeren of aangeboden teksten te bewerken en/of in te korten.

Gemeente Purmerend
Team Communicatie/webteam
Purmersteenweg 42
1441 DM PURMEREND
Telefoon Klantcontactcentrum (KCC): 0299 452 452